Sapă mai adânc (opțional)

Studiază Scriptura

Dorești să citești sau să studiezi mai mult pasajele menționate astăzi? Iată o listă cu alte versete care au fost folosite:

 • Iacov 4:8
 • 2 Cronici 16:9
 • Galateni 5:16
 • 2 Petru 1:3-4
 • Romani 8:1
 • Ieremia 29:13
 • Psalmul 27:4
 • Psalmul 42:1
 • Psalmul 103:8
 • Psalmul 18:19
 • Ieremia 31:3
 • 1 Ioan 4:18
 • Isaia 41:10
 • Filipeni 3:9
 • Psalmul 16

Explorează Idei

Dorești să apelezi și la alte resurse pentru a explora mai adânc anumite idei din lecția de astăzi? Iată câteva sugestii din partea noastră. Apasă pe link-uri pentru a accesa resursele.

Resurse în limba română:

Video:  Când nu-L doresc pe Dumnezeu – John Piper (fiti-oameni.ro)

Articol: Obișnuința, un formalism opus iubirii – Alexandru Fintoiu (fiti-oameni.ro)

Resurse în limba engleză:

How to Have Intimacy with God (n.trad. – Cum să ai intimitate cu Dumnezeu) – Intimitatea trebuie să se bazeze pe încredere și poate crește de acolo.