Sapă mai adânc (opțional)

Studiază Scriptura

Dorești să citești sau să studiezi mai mult pasajele menționate astăzi? Iată o listă cu alte versete care au fost folosite:

 • Filipeni 1:15-17
 • Geneza 12:1-9
 • Exodul 3:1 – 4:17
 • Matei 4:18-22, 9:9
 • Faptele Ap. 9:1-18
 • Deuteronom 33:25
 • Matei 9:35-38
 • 1 Timotei 1:15
 • Ioan 14:31
 • Ioan 12:49
 • Matei 22:36-40
 • Iacov 1:14
 • Matei 6:25-34
 • 2 Corinteni 5:14-15
 • 1 Ioan 4:19

Explorează Idei

Dorești să apelezi și la alte resurse pentru a explora mai adânc anumite idei din lecția de astăzi? Iată câteva sugestii din partea noastră. Apasă pe link-uri pentru a accesa resursele.

Resurse în limba română:

Arta Motivației – (The Art of Motivation) – articol tradus din engleză

De unde ştiu dacă Îi slujesc cu adevărat lui Dumnezeu? – Biserica SION Timisoara (sion24.ro)

Resurse în limba engleză:

The Art of Motivation (n.trad. – Arta Motivației) – Cea mai bună slujire izvorăște din dragostea pentru Dumnezeu și bucuria în El.

Motivation for Ministry  (n.trad. – Motivație pentru Lucrare) – O expunere din 2 Corinteni 5:14 despre modul în care dragostea lui Hristos l-a umplut pe Apostolul Pavel și s-a revărsat din el.