Nevoia e mare, dar nu e supremă

A existat vreo nevoie care te-a determinat să decizi să intri în lucrare? Sau o povară pe care Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă și te-a invitat să te implici?

Îmi amintesc că în studenție am mers într-o excursie interculturală în care pentru prima oară am înțeles nevoile din altă perspectivă. Dumnezeu a folosit acea excursie pentru a planta în inima mea încă de atunci dorința de a lucra și cu oamenii din alte culturi.

În Biblie observăm că Dumnezeu a ridicat mulți oameni care să împlinească anumite nevoi. Israeliții aveau nevoie să fie eliberați din Egipt și Dumnezeu l-a ridicat pe Moise. Mai târziu au avut nevoie de cineva care să-i elibereze periodic de dușmanii lor și Dumnezeu a ridicat numeroși judecători. Profeții au fost chemați în lucrarea de proclamare a adevărului, de chemare a oamenilor la pocăință și de redirecționare a acestora spre Dumnezeu. Ei au împlinit o nevoie foarte mare

Chiar și Domnul Isus a fost motivat de nevoile altora într-o oarecare măsură. El a fost mișcat de compasiunea față de mulțimi și a tânjit să le împlinească nevoile spirituale și fizice. În timp ce făcea aceste lucruri, El le spunea ucenicilor să se roage pentru mai mulți lucrători, deoarece câmpul nevoilor era foarte mare (Matei 9:35-38). Până și venirea Lui pe pământ a fost motivată în parte de nevoia noastră de mântuire (1 Timotei 1:15).

Chiar dacă Domnul Isus a văzut nevoile oamenilor și a dorit să le împlinească, El nu a fost motivat sau controlat de acestea. Nevoile nu au fost niciodată motivația Lui supremă. De ce?

Deoarece dacă această motivație este cea supremă, ea poate deveni foarte repede epuizantă și împovărătoare. Nu este niciodată suficient timp pentru a împlini fiecare nevoie și a ajuta pe fiecare om. Mereu va mai fi încă ceva de făcut sau încă un om de ajutat. Încercarea de a-i ajuta pe toți te va împovăra și copleși foarte repede.

Domnul Isus și-a concentrat inima asupra voii Tatălui, Și-a acordat urechile ca să audă glasul Tatălui. El primea instrucțiuni de la Tatăl. Tatăl era Cel care-I spunea să Se retragă, să ocolească sau să împlinească o nevoie (Ioan 14:31, 12:49).

Tatăl dorește ca și tu să procedezi la fel.

Reflecție

Ce nevoie te-a atras în lucrare? Ești vreodată împovărat de această nevoie? Epuizat? Copleșit?

Simți că ești motivat sau controlat de nevoile din jurul tău? Când?

De ce este mai de dorit să fii direcționat de Dumnezeu în loc de nevoi?

Dacă împlinirea nevoilor altora te motivează puternic, mărturisește-I acest lucru lui Dumnezeu. Spune-I că vrei să auzi și să urmezi glasul Lui, nu glasul multelor nevoi din jur care te cheamă.