Dumnezeu nu are nevoie de noi

Înainte de a merge mai departe în explorarea intimității cu Dumnezeu, este important să clarificăm ceva. Dumnezeu nu ne-a creat pentru o relație cu El fiindcă ar fi avut nevoie de noi în vreun fel. Înainte de crearea lumii Dumnezeu a existat într-o relație de trinitate perfectă – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei se bucurau de o părtășie perfectă, o bucurie perfectă și o dragoste perfectă.

Dumnezeu nu a dorit o relație apropiată cu noi pentru că I-ar lipsi ceva sau pentru că ar primi de la noi ceva care-I lipsea. Fapte 17:24-25 ne amintește acest adevăr.

Dumnezeul care a creat lumea și tot ce există în ea, fiind Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de oameni, nici nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, ci El Însuși dă întregii omeniri viața, suflarea și totul.

Atunci de ce inițiază Dumnezeu relația? De ce ne dăruiește din Sine? De ce dorește intimitatea? Deoarece bunătatea, blândețea și dragostea sunt definitorii pentru ființa Lui. Ele Îi umplu inima și nu pot să nu dea pe dinafară. El este un Dumnezeu care inițiază și dăruiește fără a Se gândi la cât Îl costă aceasta.

Ce Dumnezeu!

Reflecție

Citește aceste versete care descriu inima lui Dumnezeu. Folosește cuvintele din ele pentru a rosti laude la adresa lui Dumnezeu pentru caracterul Lui și pentru că Se împărtășește pe Sine cu noi.

1 Ioan 4:16

Psalmul 145:8